Vilda djur

Fastighetsägare har på egen fastighet ansvar för att ta hand om djur som bedöms utgöra en fara för människors hälsa och/eller sprida smitta.

Bräcke kommun har ingen person anställd för skyddsjakt inom detaljplanelagt område.

Om djur som riskerar att sprida smitta och/eller orsaka skada finns på kommunens mark ska du höra av dig direkt till kommunen:

  1. I första hand på epost: felanmalan@bracke.se eller
  2. 0693-169 20 på telefontid: 08:00-09:30 och 13:30-14:00.

Bräcke kommun ansvarar för de  fastigheter som kommunen äger, precis som alla andra fastighetsägare. Om djur som riskerar att sprida smitta och/eller orsaka skada uppehåller sig på kommunens mark kommer vi i första hand att sätta ut fällor för att sedan frakta bort djuret för avlivning. Störningar från djur som finns på mark som kommunen inte äger kan vi dock inte göra något åt.

Teknik & Infrastrukturavdelningen


Sidan publicerad 2016-08-09 av Josefine Larsson