Vill du bli språkvän?

Språkvän är ett projekt som Bräcke kommun startar upp under september 2015 och som pågår under ett års tid. Projektetägare är Bräcke kommun, i styrguppen finns Röda korset, Svenska kyrkan och PRO. Som stöd har vi också med oss ABF och Rädda Barnen.

Att vara Språkvän

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en person/familj med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland. Samtidigt får du lära känna en ny kultur. Att få en Språkvän möjliggör kontakter med samhället, ökar kunskapen om kultur, tradition och det svenska språket. Språkvännens insats hjälper den nyanlände att komma in i samhället snabbare.

Vill du vara med?

Om du vill engagera dig och delta i projekt Språkvän eller har frågor kontakta:

Åsa HedenströmBoije
Internationella enheten
Telefon: 0693-163 21
Mail: asa.hedenstrom.boije@bracke.se

Information om projekt SpråkvänPDF

Sidan publicerad 2015-09-10 av Josefine Larsson