Vill du göra en insats som god man åt ett ensamkommande barn?

Uppdraget som god man är viktigt. Grundtanken är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga. Som god man kan du göra skillnad för en medmänniska.

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du förordnad både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Som god man för ett ensamkommande barn ska du bland annat bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver.

Ta kontakt med överförmyndarkontoret för att få mer information om vad uppdraget som god man till ett ensamkommande barn innebär eller för att anmäla att du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn.

Du kan även läsa mer om uppdraget god man för ensamkommande barn härlänk till annan webbplats.

Kontakta Överförmyndarkontoret

Bräcke kommun
Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Bräcke och Berg
Hantverksgatan 25
Box 190
843 21 Bräcke

E-post: ofn@bracke.se
Telefon: 0693-16 117 eller 0693-16 326.

Sidan publicerad 2017-08-28 av Liv Edström