Vi söker gode män till ensamkommande barn

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du förordnad både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe.

Som god man för ett ensamkommande barn ska du bland annat bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver.

Ta kontakt med överförmyndarkontoret för att få mer information om vad uppdraget som god man till ett ensamkommande barn innebär eller för att anmäla att du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn.

Du kan även läsa mer om uppdraget god man för ensamkommande barn härlänk till annan webbplats.

Kontakta Överförmyndarkontoret

Bräcke kommun
Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Bräcke och Berg
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 Bräcke

E-post: ofn@bracke.se
Telefon: 0693-16 117 eller 0693-16 326.


Sidan publicerad 2015-09-09 av Josefine Larsson