Vi söker gode män till ensamkommande flyktingbarn

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du förordnad både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe.

Som god man för ett ensamkommande barn ska du bland annat ansöka om uppehållstillstånd för barnet samt bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver.

Ta kontakt med överförmyndarkontoret för att få mer information om vad uppdraget som god man till ett ensamkommande barn innebär eller för att anmäla att du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn.

Du kan även läsa mer om uppdraget god man för ensamkommande barn här.

Kontakta Överförmyndarkontoret

Bräcke kommun
Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Bräcke och Berg
Hantverksgatan 27
Box 190
840 60 Bräcke

E-post: ofn@bracke.se
Telefon: 0693-163 26 eller 0693-162 02
Telefontid vardagar mellan kl 10.00-12.00


Sidan publicerad 2015-05-29 av Josefine Larsson