Vykort från ett enskilt avlopp

Alla som har ett enskilt avlopp i området kring Revsundssjön har fått ett informationbrev och ett vykort från bygg- och miljöavdelningen på Bräcke kommun. Vykortet vill vi att du skickar tillbaka till oss så att vi får veta hur ditt avlopp mår!

Som en del i projektet Life Triple Lakeslänk till annan webbplats  inventerar Bräcke kommun just nu enskilda avlopp i det befintliga Natura2000-området i Revsundssjön. Det görs för att kontrollera att avloppsanläggningarna uppfyller gällande lagar och regler, och för att förbättra vattnet och miljöerna i och kring sjön.

Vi vill att du som har ett enskilt avlopp i det aktuella området skickar in din självskattning senast den 25 maj 2015. Vykortet är frankerat så det är bara att fylla i och lägga på lådan.Svaren använder vi sedan vid planeringen och prioriteringen av inventeringen.

Vi kommer att göra slumpmässiga stickprov för att se att självskattningen verkar stämma överens med verkligheten, så det kan innebära att vi kommer att besöka din fastighet och inspektera anläggningens funktion. Före vårt besök tar vi i så fall kontakt med dig och talar om vilken dag vi kommer samt lämnar information om besöket.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller kan du läsa på sidorna om vatten och avlopp.länk till annan webbplats

Sidan publicerad 2015-05-07 av Liv Edström