Dela sidan på sociala medier

Sociala medier

Det här gäller i våra kanaler

Om du kommunicerar i någon av Bräcke kommuns kanaler i sociala media finns några saker att tänka på och förhålla sig till.

Tänk på att du inte får skriva något som kränker personers integritet. Förtal och personangrepp får inte förekomma, inte heller hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier, olovliga våldsskildringar, pornografi, uppmaningar till brott eller upphovsrättsligt skyddat material.

Du får inte heller skriva något som skyddas av sekretess. Lägg inte ut inte känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga uppgifter.

Tänk också på att dina synpunkter eller personuppgifter kan komma att behandlas genom handläggning i det ärende som berörs inom kommunen.

Dina synpunkter kan också komma att diarieföras om det du skriver är av betydelse för kommunens verksamhet.

När du skickar in personuppgifter godkänner du att Bräcke kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du har i så fall rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

Om du inte följer de här rekommendationerna tar kommunen bort dina inlägg. Om du upptäcker kommentarer som inte följer reglerna kan du höra av dig till oss.

Diarieföring och offentlighet

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Våra kanaler

Facebook
Facebook är ett socialt nätverk där du kommunicerar med vänner, företag, föreningar och organisationer.

Instagram
Instagram är ett socialt nätverk där kommunikation sker via bilder som kan gillas och kommenteras.

  • Trollskogen avd. Skogstrollen - sluten grupp för föräldrar
  • Mid Sweden 365länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Youtube
Youtube är en webbplats för videoklipp, där privatpersoner, företag, föreningar och organisationer kan dela med sig av sina egna videoklipp.

Bloggar
En blogg är en webbplats som uppdateras ungefär som en dagbok på nätet, och där läsarna har möjlighet att kommentera inläggen.

Sidan publicerad 2018-12-19 av Stina Hylén