Dela sidan på sociala medier

Stipendier och fonder

Kultur-, miljö- och idrottsstipendium

Stipendierna utdelas årligen av Bräcke kommunfullmäktige och är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom respektive område. Beloppet är 5 000 kronor vardera.

Stipendierna kan sökas av personer, grupper eller organisationer som är verksamma inom Bräcke kommun eller med anknytning till kommunen. Stipendiaterna kan också föreslås av allmänheten. Motivering för aktuell stipendiat bör framgå av ansökan.

Ansökan om stipendium skickas till:
Bräcke kommun
Box 190
843 21 Bräcke

Sista dag för ansökan är 1 oktober 2017.

Fonder som förvaltas av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Bräcke kommun förvaltar nedanstående fond.

Maria Edlings minnesfond

Utdelning ur fonden ska ske till personer med funktionsvariationer inom Bräcke socken, eller till aktiviteteter, projekt eller dylikt som riktar sig till grupper av personer med funktionsvariationer inom Bräcke socken.

Ansökan om utdelning ur Maria Edlings minnesfond skickas till:
Bräcke kommun
Box 190
843 21 Bräcke

Sista dag för ansökan är 30 april 2017.

Sidan publicerad 2017-04-06 av Emma Borg