Dela sidan på sociala medier

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter, klagomål eller beröm ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Har du istället förslag och vill väcka frågor i politiken? besök då sidan var med och påverka.

En förutsättning för respons på din synpunkt är att du anger kontaktuppgifter.

Nästan all post till Bräcke kommun är allmänna handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.

Så här kan du göra för att lämna dina synpunkter till kommunen

Ring eller kontakta den verksamhet synpunkten gäller. Oftast är det allra lättast att prata direkt med den som är ansvarig.

I annat fall, eller om dina synpunkter gäller en mer övergripande fråga kan du skriva till kommunen.

  • skriv ett eget brev eller ett e-postmeddelande
  • använd e-postformuläret nedan.

Märk gärna brevet eller ärenderaden på e-postmeddelandet med "Synpunkter/klagomål".

Postadress:
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 BRÄCKE

E-post: bracke@bracke.se

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen.  Om någon begär att få se en allmän handling, görs först en sekretessprövning innan den lämnas ut.

Genom att skicka in formuläret lämnar du samtycke till att kommunen behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter du lämnar lagras för att Bräcke kommun ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar. Du kan välja att vara anonym.

Här kan du läsa mer om hantering av personuppgifter, och hitta kontaktpersoner.

Synpunkter och klagomål via e-post

Här kan du lämna synpunkter och klagomål gällande tjänster och service.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Jag/vi som lämnar synpunkter/klagomål/beröm är:
Adressuppgifter
Önskar du brevsvar, skriv namn och adress. Vill du ha svar via e-post, skriv din e-postadress. Vill du vara anonym lämnar du dessa fält blanka.
Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8
Jag önskar bli kontaktad:Fråga 9
Jag godkänner att Bräcke kommun behandlar de personuppgifter jag fyllt i ovan. *

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Din synpunkt/felanmälan är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Sidan publicerad 2018-02-19 av Liv Edström