Dela sidan på sociala medier

Var med och påverka

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar dig som medborgare. Det kan exempelvis gälla förskola och skola, äldreomsorgen eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Vill du vara med och påverka? Här får du veta mera om olika sätt att väcka frågor och påverka i politiken.

Rösta i de allmänna valen

I Sverige är det kommunalval vart fjärde år. Då väljer kommuninvånarna vilka politiker som ska representera dem i kommunfullmäktige. Nästa gång det är val är i september 2018. De som får rösta i kommunalvalet är kommuninvånare som har fyllt 18 år och är antingen:

• Svensk medborgare.
• Utländsk medborgare som har bott i Sverige i minst tre år.
• Norsk, isländsk eller EU-medborgare som bott i Sverige i minst 30 dagar.

Medborgarförslag

Alla kommuninvånare har möjlighet att skriva medborgarförslag. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer som är folkbokförda i Bräcke kommun. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag.

Medborgarförslag lämnas in till antingen kommunstyrelsens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Träffa politiker på mötestorget

Före varje kommunfullmäktigesammanträde är det mötestorg. Då finns möjlighet för dig att träffa politikerna, ställa frågor och påverka beslut. Sammanträdesplanen anger tider för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänhetens frågor och synpunkter tas välkommet emot på mötestorget innan sammanträdets början.  Alla är välkommen att följa mötet på plats men det är bara de folkvalda som får debattera under sammanträdet. Det går också att följa sammanträdena via Mittradionlänk till annan webbplats.

Kontakta politiker

Självklart kan du kontakta partiföreträdare när som helst. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kommunfullmäktiges ledamöter & ersättare, och under Kommunstyrelsen

Sidan publicerad 2018-06-04 av Anna Jensén Salomonsson