Dela sidan på sociala medier

Nära läsning

Biblioteken jobbar just nu med projekten Nära läsning. Det ena projektet riktar sig gentemot äldre/LSS, och det andra mot barn i lägre åldrar. Projekten Nära läsning finansieras av Kulturrådet.

Nära läsning – Äldre/LSS

Projektet riktade sig till personal i Vård och omsorg som ville lära sig mer om hur man med läsning på olika sätt kan höja livskvaliteten för människor med nedsatt läsförmåga. Biblioteksverksamheten erbjöd en studiecirkel med tips och inspiration för högläsning och kunskap om olika läshjälpmedel, från stor stil till DAISY-spelare. Materialet i projektet kommer från Myndigheten för tillgängliga medier.

Titta gärna på MTM's lilla film Läsglädje i omsorgen - en demokratisk rättighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nära läsning – Barn i lägre åldrar

Projektet riktar sig till barn i lägre åldrar – och de vuxna som möter dem; föräldrar, personal i förskolan och BVC. Tanken är att alla vuxna ska ha samma förståelse för hur man kan hjälpa barn att utveckla sina språkförmågor, och hur viktiga de första levnadsåren är för läsning och kunskapsinlärning i högre åldrar.

Varför vill vi göra det här?

Den språkutveckling som alla vi vuxna möjliggör hos barnen upp till tre-fyra års ålder påverkar deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna. Barn som får tillgång till ett stort ordförråd och ett rikt och varierat språk när de är små, kommer att ha lättare att ta till sig ännu fler ord, och lära sig ännu mer. Språkförmågan blir så småningom en förutsättning för all annan inlärning. Det är därför biblioteken vill arbeta tillsammans med alla de vuxna som möter våra minsta barn för att ge dem de bästa förutsättningar som vi kan.

Titta gärna på Göteborgs stadsbiblioteks lilla film Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Sidan publicerad 2019-05-22 av Susanne Rattfelt