Dela sidan på sociala medier

Extra bidrag för lovaktiviteter 2018

Socialstyrelsen erbjuder ett särskilt stöd för kostnadsfria lovaktiviter under 2018. Det extra anslaget tilldelas kommunen som i sin tur kan välja att fördela det till andra som gör aktiviteter. Bräcke kommun har valt att samarbeta med föreningslivet, som kan ansöka om ett särskilt utvecklingsbidrag för att anordna lovaktiviteter. Observera att för 2018 kan föreningarna söka pengar för alla lov!

Uppdaterad information om bidraget, 20 augusti 2018: vi har fått massor med ansökningar, vilket är helt fantastiskt! Det innebär dock att tillskottet från Socialstyrelsen är slut. Vi försöker att pussla ihop det med andra bidragspotter, men kan inte ta emot fler ansökningarna som det ser ut nu i slutet av sommaren. Mejla om du undrar något! anna.lundstrom@bracke.se

Såhär ser villkoren ut:

  • Aktiviteten måste vara avgiftsfri för deltagarna.
  • Det är barn mellan 6 och 15 år som räknas.
  • För sommarlovet behöver vi samla ihop ansökningarna, där måste ni lämna ansökan/intresseanmälan senast 14 maj. Övriga lov: sök i förväg för respektive lov, de kommer vi att hantera löpande, beroende på hur mycket vi får in. OBS: medlen är slut, se ovan!
  • Ni ska redovisa aktiviteten efteråt med ekonomiskt utfall och antal deltagare, plus en enkel reflektion om vad de extra pengarna betytt. Detta för att kommunen i sin tur ska kunna redovisa till Socialstyrelsen. Redovisningen kommer ni att kunna göra i ett webformulär här på sidan.

Tänk på;

  • Att aktiviteten kan räknas även om det också deltar barn i ”fel” ålder.
  • Att t ex ett fotbollslags vanliga träningar inte räknas, men däremot fotbollsskolan.
  • Att alla barn ska behandlas lika vad gäller deltagande och tillgång. (Alltså kan den enda uteslutningsgrunden vara att lägret/aktiviteten blir fulltecknad.)
  • Att ni till exempel kan erbjuda milersättning till ledare som hämtar och lämnar barn för att de ska kunna vara med.
  • Att särskilda instruktörs/ledarlöner kan vara bidragsberättigade.
  • Att ni kan redovisa kostnader för fika/mat.

Vi förutsätter förstås att era aktiviteter ska vara stimulerande för barnen, att det skapas nya kontaktytor, att ni arbetar integrerande och tycker att barnens delaktighet är viktig!

Frågor? Hör av er direkt till anna.lundstrom@bracke.se

 

Intresseanmälan gratis lovaktiviteter


Vilket lov? * (obligatorisk)
Multiple selectionÅterkommande sedan tidigare år? * (obligatorisk)
Multiple selectionSidan publicerad 2018-08-20 av Anna Lundström