Dela sidan på sociala medier

Ansökan fria sommarlovsaktiviteter

Här ansöker du för din förenings räkning - stoppdatum under första halvan av maj.

Tusen tack för ert fina arbete!

Såhär ser villkoren ut:

  • Aktiviteten måste vara avgiftsfri för deltagarna.
  • Det är barn mellan 6 och 15 år som räknas.
  • Ni ska redovisa aktiviteten efteråt med ekonomiskt utfall och antal deltagare (skilj helst på ålder och flickor/pojkar), plus en kortfattad reflektion om vad de extra pengarna betytt. Detta för att kommunen i sin tur ska kunna redovisa till Socialstyrelsen. Redovisningen kommer ni att kunna göra i ett webformulär här på sidan.

Tänk på;

  • Att aktiviteten kan räknas även om det också deltar barn i ”fel” ålder.
  • Att t ex ett fotbollslags vanliga träningar inte räknas, men däremot fotbollsskolan.
  • Att alla barn ska behandlas lika vad gäller deltagande och tillgång. (Alltså kan den enda uteslutningsgrunden vara att lägret/aktiviteten blir fulltecknad.)
  • Att särskilda instruktörs/ledarlöner kan vara bidragsberättigade.
  • Att ni kan redovisa kostnader för fika/mat.

Vi förutsätter förstås att era aktiviteter ska vara stimulerande för barnen, att det skapas nya kontaktytor, att ni arbetar integrerande och tycker att barnens delaktighet är viktig!

Frågor? Hör av er till anna.lundstrom@bracke.se

Ansökan fria sommarlovsaktiviteterÅterkommande sedan tidigare år? * (obligatorisk)
Återkommande sedan tidigare år?Sidan publicerad 2019-04-15 av Anna Lundström