Dela sidan på sociala medier

Extra bidrag för sommarlovsaktiviteter 2017

MUCF, dvs Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, erbjuder ett särskilt stöd för kostnadsfria sommarlovsaktiviter under 2017. Det extra anslaget tilldelas kommunen som i sin tur kan välja att fördela det till andra som gör aktiviteter.

Såhär ser villkoren ut:

 • Aktiviteten måste vara avgiftsfri för deltagarna; men ni får söka bidrag även för eventuellt uteblivna avgifter.
 • Det är barn mellan 6 och 15 år som räknas.
 • Ni ska lämna in intresseanmälan senast 10 maj 2017, fyll längst ner på sidan. Förhoppningen är att kunna ge bidrag till alla, men vi återkopplar under vecka 20 med besked.
 • Ni ska redovisa aktiviteten efteråt med ekonomiskt utfall och antal deltagande flickor och pojkar, plus en enkel reflektion om vad de extra pengarna betytt. Detta för att kommunen i sin tur ska kunna redovisa till MUCF. Redovisningen kommer ni att kunna göra i ett webformulär här på sidan.

Tänk på;

 • Att aktiviteten kan räknas även om det också deltar barn i ”fel” ålder.
 • Att t ex ett fotbollslags vanliga träningar inte räknas, men däremot fotbollsskolan.
 • Att det kan vara sånt ni gjort förut, eller sånt ni testar för första gången i år.
 • Att alla barn ska behandlas lika vad gäller deltagande och tillgång. (Alltså kan den enda uteslutningsgrunden vara att lägret/aktiviteten blir fulltecknad.)
 • Att ni till exempel kan erbjuda milersättning till ledare som hämtar och lämnar barn för att de ska kunna vara med.
 • Att särskilda instruktörs/ledarlöner kan vara bidragsberättigade.
 • Att ni kan redovisa kostnader för fika/mat.

Vi förutsätter förstås att era aktiviteter ska vara stimulerande för barnen, att det skapas nya kontaktytor, att ni arbetar integrerande och tycker att barnens delaktighet är viktig!

Frågor? Hör av er direkt till anna.lundstrom@bracke.se

 

Intresseanmälan sommarlovsaktiviteterÅterkommande sedan tidigare år? *
Multiple selectionSidan publicerad 2017-04-19 av Anna Lundström