Dela sidan på sociala medier

Bidrag till fiber i samlingslokal

27 stycken föreningar av olika slag ansökte om bidrag för sina lokaler, och anslagsramen är 100 000 kronor. Bidraget baseras på den anslutningskostnad som fiberföreningen redovisar, minus det stöd som beviljas från Länstyrelsen och EU-medlen.

Bidraget fördelas så att de som har högst kostnader också får högst bidrag. För dem som redan är klara med hela processen går det bra att skicka in ett kvitto eller kontouppdrag över betald anslutningsavgift via mejl eller papperspost. Utbetalningarna görs efterhand.

Uppdatering; bidragsnivåerna är fastställda och beslutet har skickats till alla sökande föreningar under juni 2016. Bidraget betalas efterhand ut till alla föreningar som skickat in kvitto och korrekta kontouppgifter. Vi tar inte emot nya ansökningar.

Information om bidraget som gick ut vid ansökningstillfället i nov 2014

Bräcke kommun ser fiberuppkoppling som en viktig strategisk fråga. Därför har kommunstyrelsen gett Tillväxtavdelningen i uppdrag att utforma ett extra stöd till de föreningsdrivna samlingslokaler som väljer att ansluta sig till sina respektive byanät.

Utgångspunkten är att det ska fördelas utifrån de faktiska olika anslutningskostnaderna runtom i kommunen, att det ska vara så rättvist som möjligt, och att det ska vara en uppmuntran snarare än en täckning av totalkostnaden.

Vi har skickat papperspost med information och blanketter till samtliga samlingslokaler som finns upptagna i vårt föreningsregister, under Samlingslokaler, Hembygdsföreningar och Byalag och Utvecklingsgrupper ... Observera att det bara blir en utlysningsomgång, och att sista datum för att anmäla intresse är 29 december 2014.

Sidan publicerad 2017-12-21 av Anna Lundström