Dela sidan på sociala medier

Nytt program antaget 2015

Riktlinjerna för bidrag till föreningslivet revideras en gång per mandatperiod, och under 2015 var det dags igen. På kommunstyrelsens möte i maj bestämdes att det nya förslaget skulle gå ut på remiss till berörda grupper, föreningar och allmänheten till och med den 15 september 2015.

Vi fick in många bra synpunkter, och många har också velat understryka vikten av föreningsbidragen för lokalsamhället - tack för det!

I september-oktober behandlades alla synpunkter i den politiska arbetsgruppen för barn och unga innan ärendet gick tillbaks till kommunstyrelsen och så småningom kommunfullmäktiges möte i november. Målet var att riktlinjerna skulle vara uppdaterade för att träda i kraft den 1 januari 2016, med lite marginal för att hinna uppdatera blanketter och informera om förändringarna.

Förslaget antogs i kommunfullmäktige den 18 november 2015. Det nya namnet på styrdokumentet om föreningsbidragen är Program för föreningsbidrag inom kultur och fritid. Nästa gång programmet revideras blir med start tidigast hösten 2018.

Sidan publicerad 2017-08-11 av Anna Lundström