Dela sidan på sociala medier

Nytt bidragsprogram inför 2020

Programmet som styr hur Bräcke kommun fördelar sina bidrag till föreningslivet inom Kultur och fritid ska revideras minst en gång per mandatperiod. Det är dags inför nästa årsskifte, och nu finns möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter. Du hittar båda programmen här på sidan, det som gäller till och med december 2019, och förslaget till ett nytt program.

Fram till och med den 15 september kan du lämna dina synpunkter, därefter kommer en omarbetad version av programmet att lämnas till politiken för beslut inför 2020.

De här förändringarna finns i förslaget:

  • Några uppräknade krontal till föreningsägda fritidsanläggningar
  • En bidragsberättigad utgift (snöröjning) byts mot en annan (sophämtning) för samlingslokalerna.
  • En ny samlingslokal, som kunnat uppvisa barn- och ungdomsverksamhet.
  • Bidraget till byföreningar tas bort, och ersätts av Evenemangsbidrag.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter anonymt, men om du lämnar in för en förenings räkning behöver du ange det.

Här hittar du underlagen:

Befintligt Program för bidrag till föreningslivet inom Kultur och fritid inom Bräcke kommunPDF.

Remissversion av Program för bidrag till föreningslivetPDF.PDF

Välkommen med dina synpunkter, formuläret finns i vänsterspalten alternativt i menylisten längst ner på sidan.

Sidan publicerad 2019-06-14 av Anna Lundström