Dela sidan på sociala medier

Nyckelfri hemtjänst

Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs ofta flera nycklar till varje lägenhet eller hus, nycklar som kan tappas bort, kopieras eller helt enkelt inte är i händerna på rätt person i en nödsituation.

Undersökningar visar att mer än 10 procent av hemtjänstens tid läggs på att hantera nycklar. Denna hantering innebär bland annat administration av nycklar, att vänta på kollegor för att få rätt nyckel samt extra restid.

Enkelt och säkert

Hemtjänsten använder mobiltelefoner för att låsa upp dörren hemma hos brukaren. Detta innebär att hemtjänsten alltid har rätt nycklar med sig. Mindre administration och kortare restider ger mer tid för omsorgen och därmed en ökad kvalitet.

Funktionalitet

Phoniro Care ersätter den vanliga nyckeln med en digital nyckel i personalens mobiltelefon, en enhet monterad på insidan av brukarens ytterdörr.

Dörrenheten monteras på insidan av dörren över det befintliga vredet och brukaren samt anhöriga kan även i fortsättningen använda sina nycklar. Enheten monteras mycket enkelt utan åverkan och påverkar inte boendets skalskydd varför hemförsäkringen gäller som tidigare.

Behörigheter i systemet bestäms i Phoniro Care. Hemtjänstpersonalen loggar in i mobiltelefonen med ett personligt användarnamn och lösenord för att få rätt behörighet. Samma mobiltelefon kan därför användas av olika personal under olika arbetspass. Systemet registrerar också vem i personalen som låste/låste upp hos vilken brukare samt när. För högsta säkerhet fungerar systemet självklart även helt offline.

Sidan publicerad 2019-05-14 av Ann-Katrin Hansson