Dela sidan på sociala medier

Anhörigstöd

I Bräcke kommun en anhörigstödjare för att  skapa förutsättningar till att få din vardag att fungera. Insatserna formas utifrån helt individuella behov.

Anhörigstöd

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att erbjuda stöd till anhöriga. Det kan vara anhöriga till långvarigt sjuka, personer med psykisk ohälsa eller personer med beroendeproblematik.

Du kan få stöd med:
- information
- anhörigsamtal
- deltagande i anhöriggrupper

Sidan publicerad 2017-10-25 av Josefine Larsson