Dela sidan på sociala medier

Anhörigstöd och boendestöd

I Bräcke kommun arbetar ett boendestödsteam och en anhörigstödjare för att  skapa förutsättningar till att få din vardag att fungera. Insatserna formas utifrån helt individuella behov.

Anhörigstöd

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att erbjuda stöd till anhöriga till långvarigt sjuka och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt personer med beroendeproblematik.

Du kan få stöd med:
- information
- anhörigsamtal
- deltagande i anhöriggrupper

Boendestöd

Boendestödsteamet arbetar med människor som har behov av stöd i sin vardag för att klara sin livsföring. Det kan exempelvis innebära hjälp med dagliga rutiner som dusch, tvätt, handling, matlagning eller stöd vid olika kontakter. 

Insatsen boendestöd sker under en tidsbegränsad period och målet är att personen sedan ska fungera i sin vardag utan stöd. Under tiden så följs ärendet upp tillsammans med Socialpsykiatriska-teamet.

Boendestödsteam

Staffan Nilsson 070-375 07 48
Eva Kristofersson 070-375 08 41B

Boende-och anhörigstödjare

Mona Rylander 070-375 16 95

Sidan publicerad 2017-04-20 av Josefine Larsson