Dela sidan på sociala medier

Arbete och sysselsättning

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Bräcke kommun vänder sig till personer som är i behov av råd och stöd för att komma vidare till arbete eller utbildning. Till AME kommer man via sin handläggare vid Arbetsförmedlingen (AF) eller kommunens Individ- och familjeomsorg (IFO).

De personer som är aktiva hos AME är av olika anledningar arbetslösa och handledarens uppgift är att stödja och motivera personen i syfte att finna vägar till egen försörjning. Utifrån ett kartläggningssamtal utformas en handlingsplan där jobbsökaraktiviteter, CV, personligt brev, praktik och arbetsträning är huvudaktiviteter. Deltagarens förmågor och intresse är alltid i fokus.

AME har ansvar för att följa upp kring de ungdomar som inte har någon sysselsättning, det kallas det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Handledare vid AME kontaktar de ungdomar som är under 20 år och som inte har någon sysselsättning. Den unge erbjuds ett personligt samtal där handledaren informerar om vilket stöd AME kan ge.

Via projektet UVAS (Unga som Varken Arbetar eller Studerar) finns möjlighet att stödja ungdomar upp till 24 år som efter grundskolan, gymnasiet eller kortare arbeten har svårt att komma vidare.

AME administrerar även olika bidragsanställningar. Vissa av dessa anställningar finns inom enhetens servicegrupp som stödjer kommunens övriga verksamheter med praktiska sysslor, såsom tvätt av bilar, enklare snickeri, målning och lokalvård.


Sidan publicerad 2016-06-13 av Monica Andersson