Dela sidan på sociala medier

Arbete och sysselsättning

Arbetsmarknadsfrågor handlar om att stödja människor som är i behov av extra stöd och vägledning för att komma närmare arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten (AME)
Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska och stödjande åtgärder gällande ungdomar, långtidsarbetslösa, utrikesfödda och flyktingar som omfattas av etableringslagen samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Allt arbete som görs inom Arbetsmarknadsenheten syftar till att stötta individer till egen försörjning. Detta sker via individuellt utformade insatser såsom handledning, arbetspraktik, språkpraktik, arbetsträning samt anpassade anställningar.

Arbetet utgår, så långt det bara är möjligt, utifrån individens förutsättningar och behov. Allt arbete sker i nära samverkan med främst socialtjänst och Arbetsförmedling, men utifrån behov även med andra aktörer.

Till Arbetsmarknadenheten kommer man via sin handläggare vid Arbetsförmedlingen (AF) eller kommunens Individ- och familjeomsorg (IFO).

Sidan publicerad 2018-01-23 av Kajsa Tingsborg