Dela sidan på sociala medier

Arbete och sysselsättning

Arbetsmarknadsfrågor handlar om att stödja människor till arbete eller studier för att komma vidare till arbete.  I Bräcke kommun har vi ansvar och är angelägna om att stödja människor i att hitta och behålla arbete.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Bräcke kommun vänder sig till personer som är i behov av råd och stöd för att komma vidare till arbete eller utbildning. Till AME kommer man via sin handläggare vid Arbetsförmedlingen (AF) eller kommunens Individ- och familjeomsorg (IFO).

Vem kan få hjälp?

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och allt arbete sker i nära samverkan med socialtjänst, Arbetsförmedling, kommunal vuxenutbildning, fackliga organisationer och i vissa fall med primärvård, försäkringskassa och andra aktörer.

UVAS (Unga som Varken Arbetar eller Studerar)

Via projektet UVAS (Unga som Varken Arbetar eller Studerar) finns möjlighet att stödja ungdomar upp till 24 år som efter grundskolan, gymnasiet eller kortare arbeten har svårt att komma vidare.

Bidragsanställning

AME administrerar även olika bidragsanställningar. Vissa av dessa anställningar finns inom enhetens servicegrupp som stödjer kommunens övriga verksamheter med praktiska sysslor, såsom tvätt av bilar, enklare snickeri, målning och lokalvård.


Sidan publicerad 2017-04-20 av Josefine Larsson