Dela sidan på sociala medier

Barn och unga - Hit kan du vända dig!

Denna hemsida är till för dig som vill veta var man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan du dels hitta information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom. Du kan även hitta uppgifter om vilka verksamheter som har till uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer samt hur du kan komma i kontakt med verksamheterna.

I vänstra spalten kan du läsa om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för barns och ungas psykiska hälsa eller ohälsa. Genom att klicka på en problemställning kan du läsa mer om vad begreppet innebär. För varje problemtyp finns en hänvisning om var man kan vända sig om man upplever att man behöver hjälp.

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Sverige och många andra länder i världen har lovat att följa barnkonventionen. Det betyder att alla barn och ungdomar i Sverige har rätt att bli lyssnade på och få hjälp om de till exempel har ont i kroppen eller är ledsna. Det betyder också att barn har rätt att få gå i skolan och att leka på sin fritid. Ingen vuxen får göra barn illa, inte heller barnets föräldrar.

Barn och ungdomar som blir sjuka eller mår dåligt har rätt att få hjälp. Läkare, sjuksköterskor, skolsköterskor, kuratorer och andra som jobbar på sjukhus, i skola eller inom socialtjänsten ska lyssna på och bemöta barnet med vänlighet och respekt. Om ett barn eller en ungdom har frågor ska de få ställa dem och få svar så att de förstår. Likaså ska barn eller ungdomar som t ex vill träffa läkare eller kurator utan att mamma eller pappa är med, få göra det. 

                               AKUTKNAPPöppnas i nytt fönster

                             - telefonnummer i akuta lägen

Här nedanför hittar du hemsidor där du kan få ytterligare information:

SOS Alarmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för nödnumret 112 i Sverige. Nödnumret har en stor betydelse för den vardagliga tryggheten för alla invånare i Sverige. Genom ett enda samtal når man samhällets alla hjälpresurser.

1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger sjukvårdsupplysning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.

UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer. Det finns även möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.

Livlinan.​orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.

Maskrosbarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en förening som arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa. Maskrosbarn startades av två tjejer som själva har erfarenheter av förälder med missbruk och/eller psykisk sjukdom.

Socialjouren - vid AKUT läge utanför kontorstid, ring 112 och begär socialjouren

Sidan publicerad 2016-11-24 av Liv Edström