Dela sidan på sociala medier

Barn som far illa

Socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Om ett barn riskerar att fara illa på något sätt är det socialtjänstens skyldighet att bistå barn och föräldrar med råd, stöd samt eventuell behandling och vård.

Om man inte kan komma överens om vad som är bäst för barnet, då har socialtjänsten skyldighet att utreda barnets behov av hjälp och ge barnet stöd och skydd även om föräldrar och vårdnadshavare inte samtycker till detta.

Stöd för detta finns i Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU).

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren
Bräcke kommun

 

Sidan publicerad 2019-03-06 av Kajsa Tingsborg