Dela sidan på sociala medier

Anmälningsplikt

Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten. Men även andra, t ex skola och sjukvård, är enligt socialtjänstlagen skyldig att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med unga som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd.

Även allmänheten bör höra av sig till socialtjänsten om man tror att barn behöver hjälp. Vi har naturligtvis tystnadsplikt.

Om du vill veta mer, kontakta oss vid socialtjänsten.

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte tala om ditt namn. Men det bästa är naturligtvis att anmälan inte är anonym.

IP-adresser loggas automatiskt av Bräcke kommun.
IP-adresser är en offentlig handling som kan begäras ut.

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren
Bräcke kommun​

Sidan publicerad 2016-04-26 av Monica Andersson