Dela sidan på sociala medier

Bekymringssamtal

Bekymringssamtal är ett enkelt och effektivt verktyg för samtal med barn och unga i åldern 8-18 år om riskbeteende i förhållande till kriminalitet.

När en ungdom begår ett brott för första gången startas omgående en kort samtalsserie tillsammans med föräldrar. I samtalen går vi igenom konsekvenserna av brottet och kartlägger den unges livssituation i skolan och på fritiden. Syftet är att sätta igång en förändringsprocess och målet är att skapa reflektion hos den unge och föräldrarna samt att ge föräldrarna stöd att skapa trygghet för barnet.

Ungdomarna får inte ha alltför allvarlig problematik. Om det krävs fler åtgärder slussas ungdomarna vidare till andra insatser inom socialtjänsten.

Sidan publicerad 2019-03-06 av Kajsa Tingsborg