Dela sidan på sociala medier

Föräldrakraft

Föräldrakraft är en förebyggande och/eller stödjande insats för familjer i behov av särskilt stöd. Arbetet sker i samarbete mellan förskola/skola och socialtjänst. I teamet arbetar två socionomer.

Syftet med Föräldrakraft är att, i nära samarbete med föräldrar, främja en gynnsam social utveckling hos barn och ungdomar samt att stödja och hjälpa barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt.

Målsättningen med familjearbetet är att finna och förstärka familjens egna resurser. Uppsatta mål kan vara att stärka föräldraskapet, att ge stöd i att sätta gränser eller förmedla omsorg.

Nedan finner du en blankett för ansökan om insats via Föräldrakraft.

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun


Sidan publicerad 2019-02-18 av Kajsa Tingsborg