Dela sidan på sociala medier

Registrering, sekretess

Den som ansöker om en socialtjänst, eller på något annat sätt har ett ärende hos socialtjänsten, blir registrerad i Bräcke kommuns personregister.

Dataregistret är till för att underlätta handläggningen och innehåller  namn, personnummer, adress och familjetillhörighet. Där finns också uppgifter om ärendets typ, tjänstemännens journalanteckningar, beslut som är tagna samt eventuella utbetalningar.

Enligt Datalagen (10§) har man rätt att få utdrag ur registret.

Handläggarens anteckningar och de handlingar som kommer in sparas sedan och finns samlade i en journal. Kom ihåg att du alltid har rätt att få läsa vad som skrivs om dig i dataregistret och i journalen. Det är handläggarens uppgift att hjälpa dig med detta. Uppgifterna skyddas av sekretesslagen.

Om du vill veta mer, hör av dig till socialtjänsten.

Sidan publicerad 2016-04-25 av Monica Andersson