Dela sidan på sociala medier

Boenderåd LSS

Boenderåd är en samverkansform mellan kommunstyrelse, brukare och verksamhet. Syftet är att brukare, anhöriga och gode män ska få medbestämmande och inflytande i frågor som berör vården och omsorgens innehåll, kvalitet och framtida planering.

Boenderådet sammanträder fyra gånger per år och sammankallande (representant för kommunstyrelsen) planerar i samråd med verksamhetschefen dagordning för mötet. Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med verksamhetschef för uppföljning av de frågor/ärenden som uppkommer vid brukarrådets möten. Vid frågor kontakta någon person i rådet.  

Sidan publicerad 2019-01-10 av Ann-Katrin Hansson