Dela sidan på sociala medier

Missbruk

Socialtjänstens uppgifter inom missbruksvården regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM).

När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller någon närstående kan socialtjänsten ge råd, stöd och motivationssamtal. Den enskilde har också möjlighet att via socialtjänsten få vård vid något behandlingshem eller i öppenvård.

I förebyggande syfte ska socialtjänsten verka för att ge ungdomar kunskap om missbrukets risker och medverka till att föräldrar och personal som arbetar med barn och ungdomar finner det naturligt att aktivt delta i missbruksförebyggande arbete.

Om du vill komma i kontakt med någon av våra socialsekreterare eller veta mer om våra möjligheter att hjälpa den som hamnat i en missbrukssituation, hör då av dig till socialtjänsten.

Sidan publicerad 2016-04-25 av Monica Andersson