Dela sidan på sociala medier

Socialpsykiatriskt team

Socialpsykiatriska teamet (SP-teamet) i Bräcke riktar sig till människor med psykisk funktionsnedsättning och personer som upplever psykisk ohälsa. Teamet finns även till för anhöriga som kan behöva stöd, information, rådgivning och samordning.

SP-teamet arbetar uppsökande, förebyggande och samordnande över hela kommunen i syfte att möta personer med psykisk funktionsnedsättning, personer som upplever psykisk ohälsa och anhöriga. Vi samverkar också med och ger stöd till kommunens verksamheter och personal som berörs. Vi samverkar även med försäkringskassan, primärvården och arbetsförmedlingen.

SP-teamets insatser är kostnadsfria och bygger på frivillighet. Målsättning är att utveckla individens möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna kan vara kopplade till vardag, familj, arbete och fritid.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om det SP-teamet.

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun

Sidan publicerad 2017-06-20 av Kajsa Tingsborg