Dela sidan på sociala medier

Socialpedagog

Socialpedagogen ingår i kommunens elevhälsoteam och finns tillgänglig för grundskolan förskoleklass - åk.9 . Målgruppen är elever, pedagoger och föräldrar. Inriktningen är till största del förebyggande och främjande arbete.


Socialpedagogen finns för:

  • Stöd i sociala frågor
  • Trygghetsarbete
  • Värdegrund och likabehandling
  • Motverka mobbing, härskarteknik och utanförskap
  • Konflikt och krishantering
  • Grupp och individstödjande arbete
  • Art och Disa programmet
  • Gruppledare i Bubblan och Fjärilen


Bräcke kommuns elevhälsa, dokumenterar i IT-stödet ProReNata. Personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende, hänvisas till www.bracke.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.


Sidan publicerad 2021-06-21 av Anna Jensén Salomonsson