Dela sidan på sociala medier

Trygghet

Vi arbetar aktivt för att våra elever ska känna sig trygga och att diskriminering och annan kränkande behandling inte ska förekomma.

Skolornas likabehandlingsplaner innehåller dels skolans förebyggande åtgärder för att förhindra kränkningar, dels handlingsplanen för vad skolan gör om kränkningar inträffar.

I vårt förebyggande arbete är också vår socialpedagog en mycket viktig resurs.

Sidan publicerad 2021-06-08 av Ulla Lemon