Dela sidan på sociala medier

Allmänna bestämmelser för barnomsorg

Rätt till barnomsorg i Bräcke kommun bedöms utifrån:
• föräldrars förvärvsarbete och/eller studier
• barnets eget behov
• förälders sjukdom

Barn i åldrarna 1-5 år har rätt att erhålla och behålla plats i förskola 15 timmar/vecka när föräldrar är:
• arbetssökande
• föräldralediga med ett yngre syskon

Allmän förskola för barn 3-5 år

Alla barn mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola om minst 525 tim./år, räknat från september, det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola är avgiftsfri. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och begränsas till 15 tim./vecka under skolans läsårstider. Förskolechefen fastställer vistelsetiden, vilket innebär att det kan se olika ut på förskolorna.

Allmän förskola (15 tim./vecka avgiftsfri) dras av vid fakturering för barn som går på förskolan på heltid. Rätten till allmän förskola (15 tim. avgiftsfri) har även barn inskrivna i annan pedagogisk t.ex. enskilt drivna förskolor.

Ansökan

Ansökningsblankett för förskole eller fritidshemsplats finner ni under, Blanketter Öppnas i nytt fönster.. Kom ihåg att även fylla i inkomstblanketten och skicka den tillsammans med ansökan. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er ansökan och senare erbjudan om plats. Om ansökan inkommit fyra månader före önskat datum, ska plats erbjudas önskat datum.

Avgift

Betalas enligt gällande taxa. Läs mer på Taxa för barnomsorg Pdf, 227.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Uppsägning av plats

Förskoleplatsen ska sägas upp skriftligen (se blanketter, uppsägning av plats) 2 månader innan barnet ska sluta i förskolan. För fritidshem är uppsägningstiden 1 månad. Barnomsorgsavgiften debiteras under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

När barnet börjar förskoleklass

Övergång från förskoleplats till fritidshemsplats sker automatiskt, om barnet har varit registrerad på förskolan mer än 15 tim./vecka.

Inkomst

Er inkomst påverkar avgiften för ert barns plats i förskola eller fritidshem. Ni kan bli återbetalningsskyldig om ni inte anmäler att er inkomst har ändrats. Kom ihåg att anmäla till administratör (se blå kontaktruta nedan) när din inkomst ändras t.ex. studier, föräldraledighet, arbetslödshet, arbete, långtidssjukskriven eller blir sammanboende m.m.

Regler för arbetssökande och föräldralediga

Förskola: Är du arbetssökande eller föräldraledig har du rätt till barnomsorg 15 tim./vecka. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på förskolorna.

Fritidshem: Skolbarnsomsorgen omfattas inte av reformen om 15 timmars allmän förskola eller av den del av maxtaxereformen som rör rätt till plats för barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar.

Ni har rätt att omedelbart utöka vistelsetiden om du som förälder har behov av detta för arbete eller studier. Erbjuds du som förälder arbete eller studier med kort varsel bereds plats på fritidshem inom två veckor från ansökningstiden.

Sidan publicerad 2021-01-19 av Robert Isaksson