Dela sidan på sociala medier

Ansöka eller säga upp plats i förskola och fritidshem

Nedan kan du se en kort beskrivning av våra blanketter, du hittar blanketterna i blankettarkivet. Öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Ansökan om plats i förskola eller fritidshem görs på särskild blankett som du hittar under "relaterad information". Du ska även bifoga inkomstuppgift. 

Kommunen försöker ordna plats utan oskäligt dröjsmål, men ansök om möjligt fyra månader innan för att vara garanterad en plats önskat datum i fall det skulle vara kö. Ansökan kan tidigast lämnas in 6 månader före önskat placeringsdatum. 

Ändrad inkomst

Din inkomst påverkar avgiften för ditt barns plats i förskola eller fritidshem. Du kan bli återbetalningsskyldig om du inte anmäler att din inkomst har ändrats. Anmäl ändrad inkomst om du till exempel börjar studera, blir föräldraledig, arbetslös, sammanboende, långtidsjukskriven eller får arbete.

Uppsägning av plats

Förskoleplats ska skriftligt sägas upp två månader före barnet ska sluta. Fritidshemplats ska skriftligt sägas upp en månad innan.

Övergång till förskoleklass/ skolbarnomsorg sker automatiskt om inte platsen har sagts upp.

Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet oavsett om platsen nyttjas eller ej.

Blanketter

Blanketterna Öppnas i nytt fönster. skickas till:

Bräcke kommun, Skol-och Barnomsorgsavdelningen, Box 190, 843 21 Bräcke.


Sidan publicerad 2020-09-16 av Ulla Lemon