Dela sidan på sociala medier

Barnomsorgsplats för barn från andra kommuner

Vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun har rätt att ansöka om barnomsorgsplats i Bräcke kommun. Innan beslut om mottagande av barn från annan kommun kan fattas ska ett yttrande från barnets hemkommun inhämtas.Hemkommunen betalar ersättning till Bräcke kommun.

Ansökan görs på samma sätt som för vårdnadshavare folkbokförda i Bräcke.

Mottagande i annan kommun regleras av 8 kap. 13 och 21 §§ Skollagen.


Sidan publicerad 2021-02-16 av Ulla Lemon