Dela sidan på sociala medier

Barn bosatt i Bräcke kommun som önskar plats i annan kommun

Vårdnadshavare som önskar barnomsorgsplats i annan kommun ansöker om plats i den aktuella kommunen. Bräcke kommun ska lämna yttrande innan den mottagande kommunen kan fatta beslut om mottagandet. 
Bräcke kommun betalar ersättning för platsen enligt gällande taxa i Bräcke, under förutsättning att vårdnadshavaren inte har obetalda barnomsorgsskulder till Bräcke kommun.
Mottagande i annan kommun regleras av 8 kap. 13 och 21 §§ Skollagen. 

Sidan publicerad 2021-02-16 av Ulla Lemon