Dela sidan på sociala medier

Barnhälsoteamet

Ett samarbete mellan förskolan, socialtjänsten och Barnhälsovården (Bvc)

Barnhälsoteamet är till för familjer med barn i åldern 1-5 år. Syftet med verksamheten är att i nära samarbete med föräldrar främja en gynnsam utveckling hos barn.

Målsättningen är att tidigt upptäcka och erbjuda insatser till barn i behov av särskilt stöd.

Alla barn är olika individer och har olika förutsättningar för utveckling och lärande. Det är viktigt att alltid möta varje barn där det befinner sig i sin egen utveckling. En del barn behöver mer hjälp och stöd än andra.

Stödet kan handla om:

  • Språk
  • Koncentration
  • Stöd i föräldraskapet
  • organisation
  • Handledning
  • Sociala relationer

I Barnhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, socionom och hälsocentralens
Bvc-sköterska.

Sidan publicerad 2020-09-16 av Ulla Lemon