Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

Bräcke kommun erbjuder skolbarnsomsorg för barn i åldrarna 6-12 år. Fritidshem omfattar skolfri tid. Barnens schema ska följa föräldrars arbets-och studietid.

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom skall fritidshemmet ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

I barnomsorgsguiden hittar du nyttig och utförlig information för dig som förälder.

Fritidshem finns vid alla kommunens skolor i Bräcke, Kälarne, Gällö och i Pilgrimstad. Det råder ingen kö utan vi brukar snabbt kunna ordna plats.

I enskild regi finns möjlighet till fritidshemsplats även i Rissna och Västanede.

Sidan publicerad 2020-09-16 av Ulla Lemon