Dela sidan på sociala medier

Pilbågens fritidshem i Pilgrimstad


Fritidshemmet tar emot eleverna delar av dagen då de inte går i skolan och under lov. Alla föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till fritidshem för sina barn från 6 till 12 år. Här kan barnen vara både före och efter skolan. Fritidshemmets öppnar 06:00. Under loven kan fritidshemmet ev. komma att stängas under någon period. Barnen hänvisas då till Mattisborgens fritidshem i Gällö. Under skoldagarna åker eleverna skolskjuts till och från skola och fritidshem.

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan och erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten på fritidshemmet ska utgå från barnens intressen och initiativ och anpassas till deras olika förutsättningar.
Sidan publicerad 2021-01-05 av Ulla Lemon