Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass

Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Det är en obligatorisk skolform, som bedrivs tre dagar i veckan. Verksamheten kan kombineras med fritidshem.
Förskoleklassen syftar till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Sidan publicerad 2019-06-11 av Ulla Lemon