Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Elevhälsomottagningen

finns på Skolgatan 5 (nedanför Gunder Hägg hallen).

Skolsköterskan finns på skolan                                                                                       måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar henne når du  genom mobil eller mail, se nedan.

Skolkurator finns på skolan tisdagar och fredagar, henne når du  genom mobil eller mail, se nedan.

Skolpsykolog och skolläkare finns i lokalerna vid bokade mottagningar.

Skollogoped och socialpedagog hitter du i gamla lågstadiets hus

På skolan finns elevhälsosteam som i samråd med vårdnadshavare, kan ge pedagogiskt stöd och upprätta åtgärder för elever. Elevhälsoteamet leds av rektor.

Skolans arbete för likabehandling mot diskriminering och  kränkande handlingar

Skolans plan utvärderas av elever, personal och vårdnadshavare varje termin för att hållas aktuell.

Sidan publicerad 2021-01-19 av Ulla Lemon