Dela sidan på sociala medier

Gällö skolområde

Gällö skolområde är en F-9 skola med ca 260 elever. På skolan finns också ett fritidshem med ca 60 barn. I Pilgrimstad finns pedagogisk omsorg, som har öppet på morgonen och efter skolans slut.

Mål och visioner

Kunskap och lärande

 • Här på skolan har vi höga förväntningar på våra elevers resultat. Målet är att ha så hög måluppfyllelse som möjligt gentemot de nationella målen i läroplan och kursplaner.
 • Eleverna ska känna en glädje och lust att lära.
 • Vi vill ge eleverna självkänsla så att de får en tro på sin förmåga och en medvetenhet vad de kan klara av.

Grundläggande värderingar, livskunskap, hälsa och livsstil

 • Skolan ska präglas av en demokratisk kompetens. Skolan är en arbetsplats där vi möter varandra med förståelse och respekt.
 • Vi lagarbetar och hjälps åt för att alla elever ska nå skolans mål.
 • Eleven i centrum!
 • Eleverna ska känna att de har en trygg och säker skolmiljö.

Elev- och föräldrainflytande

 • Vi arbetar för att våra elever ska utvecklas demokratiskt med allt vad det innebär ifråga om inflytande, ansvar och kritiskt tänkande.
 • Vi arbetar också för att föräldramedverkan ska vara ett naturligt inslag i arbetet med våra barn och ungdomars utveckling.

Kultur

 • Vi arbetar aktivt med att visa och ge eleverna olika former av kulturella upplevelser samt att eleverna ska få uttrycka sig i olika estetiska former och sociala sammanhang.

Gällö skolrestaurang

I skolrestaurangen servereras lunch till eleverna. Vi strävar efter att den mat vi serverar alltid ska vara tillagad från grunden. Vårt mål är att lunchen ska upplevas positiv samt ge kroppen den näring och energi den behöver för att eleverna ska må bra för att utvecklas och orka med att koncentrera sig under skoldagen. Skolmåltiden ska också generera matglädje, inspiration och avkoppling.

Måltidsmodellen

Varje dag erbjuder vi ett vegetariskt alternativ och en varierad salladsbuffé. Elever deltar i skolans matråd, där dialog förs mellan skola och skolrestaurang kring menyerna och skolans måltidsmiljö.

Vi serverar ekologisk mjölk och fil. Ekologiska frukter och grönsaker när det är möjligt samt svenskt kött (nöt, fläsk och kyckling).  Vår potatis kommer från vår lokala potatisleverantör, Johan Vikström i Grimnäs.

Vi arbetar ständigt med att minska på matsvinnet. Matsvinnet finns alltid med som en punkt på matrådets möten. Under perioder väger vi matavfallet för att kontrollera att det inte ökar. Vår strävan är att ständigt påminna om att ta inte mer än du orkar äta upp. Det går alltid att ta om.

Är barnet allergisk, överkänslig eller av annan anledning behöver särskild kost. Fyll i nedanstående blankett under ”Relaterad information” lämna sedan blanketten till skolköket.
Måltidsmodell

Gällö skola F-6

Vi arbetar för en glad och härlig skola där alla ska bli sedda. Här går ca 165 barn från fsk-åk 6. Mattisborgen heter vårt fritidshem. Gällö skola ligger i centrala samhället. Vi har nära till skogen och Revsundssjön. På skolan finns idrottsanläggning med bad, bibliotek, filmsal och aula.

Vintertid påminner skolgården om en vintersportort med madrassbacke, ishockeyplan och skidspår på skolgården. Med andra ord här är det full aktivitet på rasterna. Under den snöfria tiden spelas bl.a. fotboll, stångboll, fotboll i ruta och landhockey. Vi har gungor, sandlådor, klättervägg, cykelslinga och linbana m.m.

En skola med traditioner

Vi värnar om våra traditioner och vill att eleverna ska känna till sin historia för att utvecklas i vårt moderna samhälle. Varje barn är en bit av nuet och framtiden. Några av de traditioner som årligen förekommer i skolan är skogsutflykter, Luciafirande, tunnbrödsbakning, FN-dagen, besöka Jamtli m.m.

Rastvärdar

På Gällö skola har vi ett mycket gott klimat på skolgården/rasterna. Hos oss är elever rastvärdar och hjälper sina kamrater under rasttid.Rastvärdar ansvarar även för att lekmatrial återlämnas efter rasten. Ibland behöver man t.ex. hjälpa till att sätta på plåster på ett skrubbsår eller se till att alla har någon att leka med. Det finns naturligtvis också vuxna ute på rasterna som kan hjälpa till.

Fritidshemmet Mattisborgen och Pilbågen

På fritidhemmen går idag ca 70 barn. Vi öppnar kl.6:00. Frukost serveras kl.7:30 och mellanmål kl.14:30.
På eftermiddagarna kan barnen välja vilken av den erbjudna aktivitet de önskar. Några aktiviteter kan vara att snickra, utelek, bakning, teater och pyssla.

Gällö 7-9

I årskurserna 7-9 går det ca 95 elever.

Skolan är utrustad med trådlöst nätverk, bärbara lånedatorer och projektorer. Vi projekterar nu för ytterligare en satsning på IT och moderna lektionssalar.
Skolan har också en stor aula. Skolan har två idrottshallar, en stor och en liten, samt en liten simanläggning. Slalombacke finns i närheten. Vi har ett elevråd och en trivselgrupp som ordnar olika aktiviteter.

Aktiviteter för åk 7-9

Under ett läsår händer det mycket på en skola. Förutom vanliga lektioner genomförs aktiviteter av olika slag.

 • Luciavaka (Åk 7 - 9)
 • Gökotta (Åk 7)
 • Nattorientering (Åk 7 - 9)
 • 1 dags fjällresa vinter (Åk 7 - 9)
 • 4 dagars fjälltur i Sylarna i augusti (Åk 9)
 • Påskdansen (Åk 7 - 9)

Luciavakan

Luciavakan arrangeras av skolan, elevrådet och föräldrarna gemensamt
(Åk 7 - 9).

Gökotta

Tradition sedan 1978
Under en av vårterminens sista dagar erbjuds eleverna i åk 7 att ha en annorlunda skoldag med möjlighet att uppleva hur den tidiga morgonen övergår i dag samt hur naturen vaknar ur vintersömnen.
Skoldagen började nämligen kl 04.00 med samling vid det sk Torpet i Gällö. Under de tidiga morgontimmarna pågår diverse aktiviteter som :
Allemansrätten
Avståndsbedömning med stegning
Sälgpipetillverkning
Artkunskap
Att göra upp eld och fika förstås
Samla in mossor, lavar och olika växter att ta hem till biologiundervisningen.

Skoldagen är slut, när de övriga årskurserna börjar sin skoldag 08.45. Flera föräldrar brukar delta. Fåglarna håller sig av naturliga skäl på avstånd men ibland kan man få se en tjäder lyfta uppe på berget.
Trevlig samvaro, en annorlunda naturupplevelse och ett minne för livet.

Nattorientering

Arrangeras i slutet av september för (Åk 7 - 9)
Delar av nästa dags schema läses in under eftermiddagen. Middag serveras i matsalen. 19:30 är det gemensam start och orienteringen (kontrollplockning) är klar kl 21

Fjällresa vinter

Elevrådet planerar och genomför en resa till fjällen någon gång i mars. Längdåkning, och utförsåkning står på programmet

Fjällvandring

När eleverna börjar i åk 9 så får de möjligheten att nå höga höjder. I Sylarnaområdet med dess mäktiga fjällmassiv vandrar vi, elever lärare och föräldrar i 4 dagar. Under åk 8 sker förberedelser inför fjällresan. Flera ämnen samarbetar kring temat fjällnära liv. I slöjden tillverkas regnskydd och packpåsar.I hemkunskap går man igenom friluftsmat. På bildlektionerna planerar eleverna och utbildas inför fotografering och skissritning. Förberdelserna fortsätter genom att tältlag bildas och planerar sina matinköp.Tälten provas och en provvandring genomförs med ryggsäck. Provvandringen går längs Forsaleden, eleverna får laga mat på spritkök och övernattar i tält.
Första veckan i åk 9 bär det iväg med tåg och buss till Storulvån. Sen börjar fjälläventyret. Målsättningen är att alla elever deltar utifrån sina egna förutsättningar. Väl hemma igen efter en härlig vecka i fjällen börjar efterarbetet. Karolinerna och deras öden behandlas och skisser bearbetas. Bildspel produceras och alltsammans visas för föräldrarna på ett föräldramöte i november.

Påskdansen

En halv skoldag för att dansa (bingodans med priser). Att dansa med någon ur personalen räknas som joker.

Elevhälsa

Elevhälsoteam

På skolan finns elevhälsosteam som i samråd med vårdnadshavare, kan ge pedagogiskt stöd och upprätta åtgärder för elever. De som ingår i Elevhälsoteamet är:

 • Rektor
 • Specialpedagog
 • Skolsköterska
 • Kurator

Skolans arbete för likabehandling mot diskriminering och kränkande handlingar

Skolans plan utvärderas av elever, personal och vårdnadshavare varje termin för att hållas aktuell.

På skolan har vi ett team som ansvarar för arbetet mot diskriminering och kränkande handlingar.

Skolsköterska:

Öppen Mottagning:
Tisdagar: 9:00-12:00
Telefontider: 08:00-09:00

Tel 0693-164 36, 076 1007715

Expedition Gällö skolområde

Skolexpeditionen för Gällö skolområde är belägen i Gällö skola. Skolexpeditionen är gemensam för skolan och förskolan. På expeditionen arbetar Jennie Andersson och Camilla Jonsson som administratörer.

Här kan du bl.a. få hjälp med frågor rörande:

 • Blanketter
 • Upptagningsområde
 • Skolskjutsar
 • Läsårstider
 • Inflytt
 • Utflytt
 • Byte av skola, fritidshem

Kan inte Jennie eller Camilla hjälpa dig så ser dom till att du kommer i kontakt med rätt person.

Sidan publicerad 2024-02-06 av Ulla Lemon