Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar gällande omorganisationen i Gällö skolområde

Efter kommunstyrelsens beslut den 23/3 2016, har en del frågor och funderingar inkommit till kommunen, dessa vill vi så långt det är möjligt bemöta och besvara.

Dessutom vill vi gärna veta vad ni tycker och tänker så att vi utifrån detta också kan ge er mer information. Har du istället förslag och vill väcka frågor i politiken? besök då sidan var med och påverka. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar kommer att publiceras här på sidan så att andra kan ta del av dem, men självklart utan personuppgifter eller uppgifter som är av sekretess. Du som ställer frågan är alltså anonym.

Varmt välkommen att ställa din fråga eller fundering.

Så fungerar det

Fyll i uppgifterna nedan, sedan kommer du personligen att få ett svar samt bekräftelse på mottaget ärende via din mail. En förutsättning för respons på din synpunkt är att du anger kontaktuppgifter. 

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen.  Om någon begär att få se en allmän handling, görs först en sekretessprövning innan den lämnas ut.

Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterSå att vi kan ge er svar personligen.
Övriga uppgifter
Övriga uppgifter

Beskriv din fråga eller fundering.

Beskriv din fråga eller fundering.
Frågor och svar

Här publicerar vi inkomna och besvarade frågor, så att andra kan ta del av dem som kanske har liknande funderingar. Självklart utan personuppgifter eller uppgifter som är av sekretess.

Fråga 1:

Hur kommer skolbusstransporter att fungera från 1. Pilgrimstad 2. Fanbyn - kommer det vara separat skolbuss eller 127án som åker via ex Fjällsta. Transporttid och avgångs/ankomsttid?

Svar:

Skolskjutsarna in till Gällö kommer att fungera precis som tidigare med främst linjetrafik, men måste alltid kompletteras med taxiskjutsar. Linjebussarna kommer att följa tidtabellen och taxi tider blir beroende på vilka sträckor de behöver köra . Vi håller just nu på att planera skolskjutsarna med taxi och Länstrafiken för läsåret 2016/2017, så alla svar på dina frågor finns inte just nu. Tider och skjutsar kommer att meddelas innan skolan börjar till de elever som berörs av detta.

Fråga 2:

Hur ser fritidsverksamhetsplanen i Pilgrimstad ut? Vilka pedagoger & vilken verksamhet samt lokal kommer nyttjas? När kommer de åka samt återvända på dagarna Pilgrimstad-Gällö?

Svar:

Fritidshemmet kommer att finnas i Gällö och det är där som verksamheten kommer att bedrivs under skolloven. I Pilgrimstad blir det bara morgon- och kvällsfritids, dvs. barnen får vara där och äta frukost på morgonen och barn som hämtas av föräldrar före kl.17.00 ca får mellanmål på eftermiddagen efter skolan. De som hämtas senare åker tillbaks till Pilgrimstad med bussen strax före 17. Med anledning av detta finns det ingen fritidsverksamhetsplan för Pilgrimstad. Idrottshallen och förskolans utrymmen är de utrymmen som kommer att användas. Vilka som kommer att jobba där är inte bestämt, men troligtvis de som bor i Pilgrimstad; Mia Tjärnström, Annelie Melin och Berith Tjernström. Det blir väldigt lite egen verksamhet som kan bedrivas på morgonen och eftermiddagen, men den verksamhet som blir planeras precis som idag av personalen.

Fråga 3:

När kommer frukost att serveras på morgonfritids i Pilgrimstad för att barnen ska hinna äta i lugn och ro samt gå till bussen?

Svar:

Ungefär 07.30 blir det frukost på fritidshemmet. Barnen kommer antingen att hämtas vid dörren vid förskolan av taxi, (där ju fritids i Pilgrimstad kommer att vara på morgonen och kvällen), eller gå tillsammans med fritidspersonal till bussen. Vi planerar tillsammans med Länstrafiken och taxi just nu för var vi ska ha busshållplatser i Pilgrimstad. Det bästa vore en hållplats upp vid parkeringen som är rakt nedanför skolan också, så att inte alla barnen måste stå vid E 14 och vänta på bussen. Där skulle också 127:an kunna släppa av barnen på eftermiddagen när de kommer från Gällö. Mer information om hur den planeringen går kommer så fort vi har fått beslut kring detta.

Fråga 4:

Det står i beslutet från kf december 2015 att förskola och fritidshem ska bedrivas i Pilgrimstad. Samtidigt får vi information om att de bara kommer vara ett morgon och kvälls fritids, det är inte samma sak.. Jag vill veta exakt hur fritidsverksamheten ska bedrivas. Hur kommer de bli under loven? Kommer barnen då fraktas till Gällö under dagarna och sedan tillbaka till Pilis?

Svar:

Ett fritidshem hör ihop med en skola och erbjuder så kallad skolbarnsomsorg. Fritidspedagoger bedriver pedagogisk verksamhet hela dagarna eftersom vi har samlad skoldag så att alla elever från årskurs 1 till och med årskurs 9 kommer samtidigt och åker hem samtidigt. På dagtid har vi då rastaktiviteter, skolfritids och ibland jobbar också fritidspedagoger i direkt undervisning. Därför måste fritidshemmet finnas där skolan finns.

För att hjälpa föräldrar med ”livspusslet” så vill vi erbjuda möjlighet att hämta och lämna barnen på lämpligaste ställe för föräldrarnas väg till och från arbetet. Då behövs det morgon- och kvällsfritids i Pilgrimstad. Det kommer att fungera likadant året om – alltså även på loven kommer barnen att kunna lämnas och hämtas i Pilgrimstad och åka till Gällö och vara där under dagtid. Eventuellt kommer vi inte att ha möjlighet att erbjuda den servicen under den stora sommarsemesterperioden i juli utan det kan bli så att föräldrarna måste köra sina barn till och från Gällö då.

Fråga 5:

  • Hur blir det med fritidsverksamheten i Pilgrimstad?
  • Kommer det som kommunens beslut har utlovat finns pedagogisk verksamhet i Pilgrimstad?
  • Kommer det vara fritidsverksamhet i Pilgrimstad under loven?

Svar:

Fritidshemmet kommer att finnas i Gällö och det är där som verksamheten kommer att bedrivas under skolloven. I Pilgrimstad blir det bara morgon- och kvällsfritids, dvs. barnen får vara där och äta frukost på morgonen. Skolan slutar 14.40 i Gällö. Barn som hämtas före kl.17.00 måste åka till Pilis direkt när skolan slutar, (på grund av hur skolskjutsar och linjetrafik går), och äter mellanmål i Pilis. Hämtas barnet senare i Pilis så blir det kvar i Gällö till bussen vid 17-tiden går därifrån och äter då mellanmål i Gällö direkt när skolan slutar. Detta gäller enbart om föräldrarna vill hämta barnen i Pilis. Hämtas barnet i Gällö så äter det mellanmål i Gällö förstås.

Med anledning av detta finns det ingen fritidsverksamhetsplan för Pilgrimstad. Idrottshallen och förskolans utrymmen är de utrymmen som kommer att användas. Vilka som kommer att jobba där är inte bestämt. Det blir väldigt lite egen verksamhet som kan bedrivas på morgonen och eftermiddagen, men den verksamhet som blir planeras precis som idag av personalen.

Fråga 6:

Hur ser det ut med lärarbehörigheten i Gällö?

Svar:

Vi saknar idag behöriga lärare i Hem- och konsumentkunskap, tyska och trä- och metallslöjd. Förutom i de ämnena söker vi till hösten lärare i matematik och naturorienterande ämnen samt lärare till låg- och mellanstadiet samt fritidspedagoger. Det vill säga att vi söker samma typ av lärare, och i samma mängd, inför hösten som vi har sökt även tidigare år.

Fråga 7:

Hur ser planen ut om ombyggnationerna inte hinner genomföras innan höstterminen startar?

Svar:

För skolans del spelar det ingen roll om förskolorna hinner byggas eller inte.

Fråga 8:

En stark önskan om ett föräldramöte finns - Visning av lokaler och planer i Gällö (F-6). Många av oss har aldrig varit inne i Gällö skola och det skulle vara av betydelse att även som förälder få besöka skolan och få se lokalerna och ta del av planerna.

Svar:

Personalen planerar för en Öppet Hus-dag för skolan den 17 maj och för förskoleklassen den 31 maj. Inbjudan kommer.

Fråga 9:

Hur ska "utspisningschemat" se ut i Gällö? Räcker kapaciteten (lokaler, personal, tider..)?

Svar:

Självklart räcker kapaciteten, 126 platser i matsalen, vi ser också över fasta bordsplaceringar, serveringsvagnar osv. så att det ska fungera så bra som möjligt. Nettoökningen av antalet elever i Gällö är 54 och det klarar vi med tre matlag. Detaljplaneringen av tider hänger samman med schema och det är inte klart så här tidigt på året.

Fråga 10:

Gällande skolskjutsar:

  • Detaljerad information om transporttider, färdväg och hållplatser
  • Linjetrafik eller taxi?
  • Bemanning före/under/efter skolskjutsen (medåkande personal)?

Svar:

Vi har aldrig tidigare lämnat ut information kring alla taxiskjutsar till alla utan ger den till alla som behöver åka taxi där det inte går någon linjetrafik. Linjetrafik eller taxi får var och en som berörs info om. Linjetrafiken kommer turlistor som vanligt ut till allmänheten. De elever som har morgon- och kvällsfritids i Pilgrimstad får sällskap i skolskjutsen. För de som inte har fritids så finns ingen sådan service. Lagen är sådan att det är vårdnadshavares ansvar till skolskjutsen och hämtning från skolskjutsen. (Egentligen är det så att till och från fritidshem finns ingen skyldighet alls för kommunerna att erbjuda skolskjuts.)

Fråga 11:

Hur fungerar fritidsverksamheten för förskoleklass på torsdagar och fredagar?

Svar:

Vi tänker erbjuda förskoleklass fem heldagar/vecka till hösten. Det kommer vi att ta upp med vårdnadshavarna snarast möjligt men har inte gått ut med det ännu. Fritidshemmet fungerar som ett vanligt fritidshem då det inte är förskoleklass. Fritidshemmet följer det uppdrag som man har från riksdag och regering. Läs mer här: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/fritidshemmet Länk till annan webbplats.

Fråga 12:

Angående skolskjutsar så skriver ni att barnen ska åka linjetrafik till och från Gällö, var kommer bussen att stanna för att plocka upp barnen? Uppe vid skolan, eller ska alla barn stå nere vid busshållplatsen precis bredvid E14 för att vänta på bussen?

Svar:

Vi har haft flera möten med Länstrafiken och Taxi om skolskjutsar och vi kommer att få en förstärkningsbuss till linje 127 som kör upp och hämtar barn vid skolans parkering. Dessutom kommer troligen en taxibuss att kunna hämta barn som är på morgonfritids uppe vid förskolan, (fd. Folkets Hus).

Fråga: 13:

Jag hoppas att ni inte skiljer Pilgrimstadbarnen åt där det blir två klasser. Vi har en som börjar sexan och en som börjar ettan och det är delvis var kompisarna ska gå som avgör skolval. Låt dom i alla fall få ha den tryggheten kvar med sina "gamla" vänner omkring sig när allt annat blir nytt så är chansen att de finner sig tillrätta i den nya skolan större. Oavsett vad vi alla tycker om dessa omstruktureringar så måste vi göra allt för att dessa barn ska känna trygghet och få en positiv känsla inför skolstarten. Hur ser du på den saken?

Svar:

Jag har skickat ut en information idag till alla vårdnadshavare i rektorsområdet där det står beskrivit hur vi arbetar när det kommer nya elever till skolan och vi behöver dela dem i två klasser.

Kort kan jag säga att vi inte bestämmer det i förväg utan först när vi har hunnit arbeta med dem ett tag så vi ser hur de fungerar, (eller inte fungerar), tillsammans. Det blir mycket bättre än att bestämma i förväg hur det ska vara. Ingen Piliselev kommer i alla fall att bli utan kompisar från sin gamla skola i den nya klassen.


Sidan publicerad 2020-10-14 av Ulla Lemon