Dela sidan på sociala medier

Mål och visioner

Kunskap och lärande

  • Här på skolan har vi höga förväntningar på våra elevers resultat. Målet är att ha så hög måluppfyllelse som möjligt gentemot de nationella målen i läroplan och kursplaner.
  • Eleverna ska känna en glädje och lust att lära.
  • Vi vill ge eleverna självkänsla så att de får en tro på sin förmåga och en medvetenhet vad de kan klara av.

Grundläggande värderingar, livskunskap, hälsa och livsstil

  • Skolan ska präglas av en demokratisk kompetens. Skolan är en arbetsplats där vi möter varandra med förståelse och respekt.
  • Vi lagarbetar och hjälps åt för att alla elever ska nå skolans mål.
  • Eleven i centrum!
  • Eleverna ska känna att de har en trygg och säker skolmiljö.

Elev- och föräldrainflytande

  • Vi arbetar för att våra elever ska utvecklas demokratiskt med allt vad det innebär ifråga om inflytande, ansvar och kritiskt tänkande.
  • Vi arbetar också för att föräldramedverkan ska vara ett naturligt inslag i arbetet med våra barn och ungdomars utveckling.

Kultur

  • Vi arbetar aktivt med att visa och ge eleverna olika former av kulturella upplevelser samt att eleverna ska få uttrycka sig i olika estetiska former och sociala sammanhang.
Sidan publicerad 2020-10-14 av Ulla Lemon