Dela sidan på sociala medier

Mål & Visioner

Kälarne skolas mål

 

Är att alla elever utvecklas så långt det är möjligt och lyckas nå godkända betyg som ger behörighet till vidare studier i gymnasieskolan.

Kälarnes skolas vision

I vår skola skall samvaron präglas av mänsklig värme och demokratins värderingar. Det är en arbetsplats dit vi gärna går och där vi bemöter varandra med förståelse och respekt. Alla barn och vuxna har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i skolan oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.      

Vi ska arbeta så att eleverna ska känna sig trygga och säkra i skolmiljön. Samtidigt arbeta för att öka elevernas självkänsla så att de får en medvetenhet och tro på sin förmåga. Vi lagarbetar i arbetslag och i arbetet med eleverna, anpassar vi arbetsformer så att eleverna ska känna glädje och lust att lära och hjälps åt för att alla ska nå kunskapskraven i alla ämnen. Kälarne skola är en plats där vi, både unga och vuxna, utvecklas efter våra egna förutsättningar och vi arbetar efter mottot.

 

Framtiden kommer inte till oss. Vi skapar den!

Sidan publicerad 2020-09-16 av Ulla Lemon