Dela sidan på sociala medier

Ungdomskort i Bräcke kommun

Gratis resande 365 dagar om året (6-19 år)!

Kommunstyrelsen har beslutat att möjliggöra för alla barn och ungdomar (6-19 år) folkbokförda i Bräcke kommun, att utan kostnad åka i Länstrafikens befintliga trafikutbud året runt.

Ungdomskortet gäller för obegränsat antal resor alla dagar året runt, inom befintlig busstrafik i länstrafiken i Jämtland inklusive Östersunds stadstrafik och nu även på Norrtågs avgångar.

Syftet med ungdomskortet är att grundlägga resemönster där kollektiva transportmedel oftare väljs hos såväl ungdomar som övriga medlemmar i familjen. Målet är fortsatt ökat resande i kollektivtrafiken.

Ungdomskortet skapar bättre rörlighet för ungdomar i Bräcke kommun. Ta vara på möjligheten att åka kollektivt i hela familjen! Det är viktigt att öka det hållbara resandet i kollektivtrafiken.

Ungdomskortet är ett personligt, värdefullt och nödvändigt resebevis

Ungdomskortet är personligt och giltigt under hela kalenderår (1/1-31/12) de år personen har den ålder som gäller för målgruppen (f.n. barn och ungdomar 6-19år). Ungdomskortet gäller från 1 januari det år du fyller 6 år t.o.m. 31 december det år du fyller 19 år. Kortets giltighet kan omedelbart spärras i biljettsystemet t ex om personen inte längre är kommuninvånare eller om man på något sätt missbrukar giltigheten och villkoren för användandet.

Det ursprungliga ungdomskortet distribueras helt utan kostnad till användaren. Förlorat eller på annat sätt av användaren orsakade händelser, som gör ungdomskortet obrukbart, har en självrisk för att få ett nytt fungerande ungdomskort (ersättningskort). Självrisken är 125 kronor och den faktureras användarens vårdnadshavare via Länstrafiken. Ersättningskortet och fakturan sänds i samma postförsändelse till användarens folkbokföringsadress.

Sidan publicerad 2019-08-27 av Ulla Lemon