Dela sidan på sociala medier

Ungdomskort i Bräcke kommun

Gratis resande 365 dagar om året (6-19 år)!

Kommunstyrelsen har beslutat att möjliggöra för alla barn och ungdomar (6-19 år) folkbokförda i Bräcke kommun, att utan kostnad åka i Länstrafikens befintliga trafikutbud året runt.

Ungdomskortet gäller för obegränsat antal resor alla dagar året runt, inom befintlig busstrafik i länstrafiken i Jämtland inklusive Östersunds stadstrafik och nu även på Norrtågs avgångar.

Syftet med ungdomskortet är att grundlägga resemönster där kollektiva transportmedel oftare väljs hos såväl ungdomar som övriga medlemmar i familjen. Målet är fortsatt ökat resande i kollektivtrafiken.

Ungdomskortet skapar bättre rörlighet för ungdomar i Bräcke kommun. Ta vara på möjligheten att åka kollektivt i hela familjen! Det är viktigt att öka det hållbara resandet i kollektivtrafiken.

Ungdomskortet är ett personligt, värdefullt och nödvändigt resebevis

Ungdomskortet är personligt och giltigt under hela kalenderår (1/1-31/12) de år personen har den ålder som gäller för målgruppen (f.n. barn och ungdomar 6-19år). Ungdomskortet gäller från 1 januari det år du fyller 6 år t.o.m. 31 december det år du fyller 19 år. Kortets giltighet kan omedelbart spärras i biljettsystemet t ex om personen inte längre är kommuninvånare eller om man på något sätt missbrukar giltigheten och villkoren för användandet.

Det ursprungliga ungdomskortet distribueras helt utan kostnad till användaren. Förlorat eller på annat sätt av användaren orsakade händelser, som gör ungdomskortet obrukbart, har en självrisk för att få ett nytt fungerande ungdomskort (ersättningskort). Självrisken är 125 kronor och den faktureras användarens vårdnadshavare via Länstrafiken. Ersättningskortet och fakturan sänds i samma postförsändelse till användarens folkbokföringsadress.

Ditt ansvar

Inget resebevis eller biljett – ingen resa

Har du inte ditt ungdomskort eller annat resebevis (till exempel etald biljett) med dig kommer föraren att neka dig att åka med. Det är alltid ditt ansvar att resan sker med ett giltigt resebevis. Med ökad ålder följer också ett ökat ansvar. Berätta för dina vårdnadshavare vad som gäller för ditt ungdomskort och resor med eller utan ungdomskortet i kollektivtrafiken.

Bär alltid synlig reflex under den mörka årstiden

Hjälp till att skapa en så säker och trygg trafikmiljö som möjligt – oavsett när du befinner dig på eller nära väg och trafik. Uppsikt, omtanke och försiktighet gör trafiken säkrare för alla. Glöm inte att alltid ha synlig reflex på dig när dagsljuset inte är gott nog och självklart under den mörka årstiden. Att bära reflexväst och lysa med en ficklampa gör dig mycket synlig i trafikmiljön.

Använd alltid bältet i fordonet du reser med.

Kort som inte fungerar

Hur gör jag om jag har tappat bort mitt kort eller om det är trasigt?

Anmälan om borttappat kort eller kort som inte fungerar gör du på kommunens hemsida genom att skicka e-post till någon av skoladministratörerna. Meddela vilken typ av kort det gäller, ditt födelsedatum och dina och din målsmans kontaktuppgifter.

Har du inte tillgång till internet, kan du ringa personerna i kontaktrutan under helgfri måndag-fredag mellan kl 08:00-15:00.

Kommunen kontrollerar uppgifterna och makulerar det gamla kortet samt beställer nytt kort från Länstrafiken. För att vi ska kunna hantera detta så snabbt som möjligt/samma dag så måste vi ha er anmälan före klockan 12:00 på vardagar.

Kontakt för grundskolans elever:


Bräcke skolområde
Susanne Thunegård, Administratör
Tel 0693-162 50 E-post till Susanne

Gällö skolområde
Jennie Andersson
Camilla Jonsson
Tel 0693-164 30
E-post: Gällö skolexpedition

Kälarne skolområde
Doris Lundberg, Skoladministratör
Tel 0696-165 30 E-post till Doris

Kontakt för dig som har kort, men inte går i grundskolan:


Britt-Marie Lundemo
Ekonom
Tel: 0693-161 21
E-post till Britt-Marie

Sidan publicerad 2024-01-17 av Linnea Ingelsson