Dela sidan på sociala medier

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Det finns vissa saker att tänka på när du är ute och vandrar, campar, paddlar kanot, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke. Man kan säga: inte störa – inte förstöra.

Många är osäkra på vad allemansrätten innebär. Svensk lagstiftning nämner bara allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Information in English:
http://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets entrésida till information om allemansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/länk till annan webbplats

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/länk till annan webbplats

Eldning och allemansrätt – folder från MSB:
https://www.msb.se/sv/publikationer/eldning-och-allemansratt--detta-bor-du-tanka-pa-nar-du-eldar2/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsmaterial om allemansrätten på svenska: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/länk till annan webbplats

Information in other languages:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/länk till annan webbplats

Information om fridlysta arter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/länk till annan webbplats

Råd om vilda djur: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/länk till annan webbplatsxt

Sidan publicerad 2020-07-30 av Stina Hylén