Dela sidan på sociala medier

Helvetesbrännans naturreservat

34 km2, varav 10 km2 i Jämtlands län.

Helvetesbrännan är ett väglöst och vildmarksartat skogsområde på båda sidor om länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland. Skogsmarken är kuperad och svårtillgänglig med gott om tjärnar, småmyrar, rasmarker och blockmarker. Den talldominerade skogen är kraftigt påverkad av återkommande bränder. Därför finns det gott om brandstubbar och så kallade brandljud på äldre träd. Ett 150 hektar stort område domineras av lövträd som kommit upp efter den senaste större branden 1888. Flera intressanta kulturlämningar finns efter tidiga kolnings- och avverkningsarbeten.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ungefär 15 km sydväst om Bräcke. Tag av mot Bensjö, söder om Östra Stugusjön kör du skogsbilväg nästan ända fram till norra reservatgränsen. Härifrån utgår markerad stig genom reservatets östra del. Söderifrån finns markerade leder in i reservatet vid Flistersjöns V ände och från Näbbtjärn.
Info om Helvetesbrännan på lansstyrelsen.selänk till annan webbplats
Karta: Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2020-09-14 av Tobias Persson