Dela sidan på sociala medier

Örnbergskilens naturreservat

0,64 km2.

Reservatet består av både myrmark, sumpskog och fuktig till frisk skogsmark. Sumpskogarna är grandominerade med visst inslag av lövträd. I övrigt består skogsmarken av hänglavsrik granskog. Många träd i reservatet är 150 år eller äldre utom i den västra delen där de äldsta träden saknas. Här finns också gamla avverkningsstubbar. Inslaget av äldre lövträd är stort i den västra hälften, framförallt asp, sälg och glasbjörk. I reservatet finns också rikligt med intressanta vedsvampar, bland annat flera utrotningshotade arter. På många håll i reservatet kan man se hackspettbearbetade torrträd, med hackmärken efter både spillkråka och tretåig hackspett.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger c:a 30 km. sydväst om Bräcke samhälle. Tag av i Gällö eller Bräcke mot Överturingen. Det långsträckta reservatet sträcker sig mellan Örnbergssjön och byn Ocksjön och nås bäst från landsvägen, någon kilometer norr om byn Ocksjön.
Karta: Google Mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2020-09-14 av Tobias Persson