Dela sidan på sociala medier

Grovsopsinsamling 2022

En gång per år hämtar kommunen grovavfall hos hushåll.
I år hämtar vi grovsopor under veckorna 21–22.

Så går det till

Ställ ut sorterat grovavfall vid sopkärlet (gröna tunnan) kvällen innan ordinarie hämtningsdag.

Till hushållens grovsopor räknas skrymmande hushållsavfall (större än 20 x 20 x 80 cm) som inte går ner i det vanliga kärlet, t.ex. möbler eller sådant avfall som av andra
anledningar inte ska läggas där, t.ex. porslin och saker av metall.

Avfallet ställs ut sorterat och uppmärkt med GROVAVFALL i transparenta säckar dagen innan hämtning bredvid ert kärl. Mängden bör inte överstiga 2 kbm per hushåll.
Avfallet, om lämpligt, förpackas i transparenta säckar märkta med innehåll enligt följande: ”brännbart”, ”rent trä”, ”metall”, ”elektronik” eller ”trädgårdsavfall. Säckar som inte är transparenta lämnas kvar vid fastigheten.

Tänk på att föremålen som ställs ut ska kunna hanteras av två personer.

Följande avfall hämtas

Möbler, trädgårdsmöbler, sport/fritidsartiklar, cyklar, sparkar, barnvagnar, madrasser, vitvaror, spisar, TV, radio/video, datorer, elektriska/batteridrivna hushållsapparater och trädgårdsredskap. Observera att bensindrivna trädgårdsredskap såsom gräsklippare och dyl. måste vara tömda på olja och bensin!

Följande avfall hämtas inte

Farligt avfall, avfall från verksamheter och lantbruk, rivnings- och byggavfall, bil- och motordelar, bildäck, komposterbart avfall, brännbart avfall som ryms i sopkärlet (kläder/skor mm.), fasta installationer (radiatorer, sanitetsporslin, badkar, hängrännor, varmvattenberedare, paraboler, oljetankar och liknande).

Se vidare i kommunens Lokala föreskrifter om avfallshantering . Pdf, 634.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bild på lastbil
Sidan publicerad 2022-10-06 av Elin Björkén