Dela sidan på sociala medier

Grovsopsinsamling

Den årliga hämtningen av grovavfall 2021 infaller i samband med den ordinarie sophämtningen under vecka 20 och 21 (17-28 maj). Ställ ut sorterat grovavfall vid sopkärlet (gröna tunnan) kvällen innan ordinarie hämtningsdag och märk det med ”grovavfall”.

Avfallet, om lämpligt, förpackas i transparanta säckar och märks med innehåll enligt följande; "brännbart", ”rent trä”, ”metall”, ”elektronik” eller ”trädgårdsavfall”.

En gång per år hämtar kommunen grovavfall hos hushållen. Till hushållens grovavfall räknas skrymmande hushållsavfall (större än 20 x 20 x 80 cm) som inte går ner i det vanliga sopkärlet eller sådant avfall som av andra anledningar inte ska läggas där, t.ex. porslin och föremål av metall.

Tänk på att grovavfallet måste kunna hanteras av en person. Föremål som väger mer än 50 kilo hämtas inte. Brännbart hushållsavfall av mindre storlek, exempelvis böcker, skor och kläder, ska läggas i ditt vanliga sopkärl.

Följande avfall hämtas

Möbler, trädgårdsmöbler, sport/fritidsartiklar, cyklar, sparkar, barnvagnar, madrasser, vitvaror, spisar, TV, radio/video, datorer, elektriska/batteridrivna hushållsapparater och trädgårdsredskap. Observera att bensindrivna trädgårdsredskap såsom gräsklippare och dyl. måste vara tömda på olja och bensin!

Följande avfall hämtas inte

Farligt avfall, avfall från verksamheter och lantbruk, rivnings- och byggavfall, bil- och motordelar, bildäck, komposterbart avfall, brännbart avfall som ryms i sopkärlet (kläder/skor mm.), fasta installationer (radiatorer, sanitetsporslin, badkar, hängrännor, varmvattenberedare, paraboler, oljetankar och liknande).

Se vidare i kommunens Lokala föreskrifter om avfallshantering . Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bild på lastbil
Sidan publicerad 2021-07-15 av Stina Hylén